Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams

Smurtas artimoje aplinkoje – vienas iš labiausiai paplitusių nusikaltimų mūsų visuomenėje.

Statistikos departamento duomenimis 2019 m. Lietuvoje užregistruoti 9 265 asmenys, nukentėję nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų (mieste – 5,8 tūkst., arba 63 proc., asmenų, kaime – 3,4 tūkst., arba 37 proc.). Dauguma (6,6 tūkst., arba 80,2 proc.) suaugusių nukentėjusiųjų buvo moterys, iš jų 79,2 proc. nukentėjo nuo intymaus partnerio. 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukos – moterys, kas 10-tas nukentėjęs – vaikas iki 18 metų amžiaus. 2020 m. II ketv. savivaldybių duomenimis, socialinė priežiūra buvo teikta 10.656 šeimoms su 20.439 vaikais.

Raseinių krizių centras iš policijos dėl smurto artimoje aplinkoje 2020 m. gavo 239 pranešimus, kuriuose auga 65 vaikai. Asmeniškai kreipėsi 34 šeimos, kuriose auga 64 vaikai. Nustatyta, kad pagrindinės šeimų, patiriančių socialinę riziką, problemos yra susijusios su netinkamu gyvenimo būdu, nepozityviais šeiminiais santykiais, individualiomis šeimos narių savybėmis, įpročiais, priklausomybėmis ir nepalankiais santykiais su aplinka. Neretai tokioje šeimoje vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, kai kada būna priklausomi nuo azartinių lošimų ar dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti, auklėti vaikų, naudoja psichologinį smurtą, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą dažnai panaudoja ne šeimos interesams. Šeima, kuri nepajėgia įveikti iškilusių problemų, tampa pažeidžiama, neatlieka savo funkcijų ir labiau jaučia socialinės rizikos veiksnių įtaką. Tokiai šeimai būdingas sutrikęs bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas, jos neigiama aplinka neskatina sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi.Pasaulio praktikoje pripažįstama, kad net tuo atveju kuomet nėra tiesiogiai smurtaujama prieš vaiką, o jis regi ir girdi smurtavimą prieš savo motiną, jis taip pat yra smurto šeimoje auka. Smurtas prieš vaikus šeimoje gali daryti neigiamą įtaką vaiko psichinei sveikatai, tai gali lemti elgesio sutrikimus. Šioms šeimoms yra labai svarbi savitarpio parama ir laiku teikiama kvalifikuota specialistų pagalba, taip pat informacija, kur šią pagalbą galima gauti. Ir tik sveikoje šeimoje auga sveiki vaikai.


Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias skyrė socialinių paslaugų priežiūros departamentas

Scroll to Top