2023 Metų projektai

pagalba vyrams

Kompleksinė (socialinė, psichologinė, teisinė) pagalba vyrams

 

Projekto tikslas: Teikti kompleksines konsultacines (pvz, psichologines, psichoterapines, edukacines ir (arba) prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) žinutėmis), skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t.y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Šiuo projektu tęsime pradėtą jau veiklą Raseinių, Kelmės, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Telšių, Mažeikių rajonuose. Novatoriškumas – bus įtraukti Jurbarko rajoną, teikiant kompleksinę pagalbą vyrams. Tikslinė grupė – vyrai, kurie išgyvena emocines, psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką (toliau – Tikslinė grupė).

Uždaviniai:

 • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį kompleksinę teisinę, socialinę, psichologinę bei kitą reikalingą pagalbą tikslinei grupei.
 • Viešinti projektą spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. RKC vykdomose veiklose bei lankstinukuose ir pan.
 • Organizuoti 16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris (Lapkričio 25 – Gruodžio 10) akcentuojant, kad vyrai t.p. yra prieš smurtą prieš moteris.
 • Organizuoti nenutrūkstamas Komplreksines paslaugas vyrams.
 • Užtikrinti priklausomybių konsultanto paslaugas kiekvieno rajono teritorijoje.
 • Užtikrinti naujų savanorių, teiksiančių kompleksines konsultacines paslaugas, mokymąsi.
 • Organizuoti mokymus darbuotojams, keliant kvalifikaciją, tobulinant savo įgūdžius. 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 40000 eurų.

Specializuota kompleksinė pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

Raseinių krizių centras įgyvendina 2022-02-10 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį FPT-10, pagal Programos 09.003 „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonę „Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą“

 Projekto tikslas: užtikrinti pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Uždaviniai:

 • Užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, gautų specializuotą kompleksinę (informacija, konsultacijos ir (ar) paslaugos, teikiamos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį) pagalbą.
 • Stiprinti pirmojo kontakto institucijų bendradarbiavimą su pagalbos tarnybomis.
 • Užtikrinti projekto viešinimą

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skira 20000 eurų.

nusikalstama-veikla
Describe-It-A-game-to-help-communicate-with-others-logo

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams

 

Projekto tikslas: Suteikti kompleksines paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams.
Novatoriškumas: įtraukti Jurbarko rajono savivaldybę, Jurbarko socialinių paslaugų centrą ir kitas institucijas, kurios dirba su vaikais, kurie nukentėjo nuo smurto artimoje aplinkoje
(aukoms, liudininkams) ir jų šeimos nariams.

Uždaviniai:

 • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinantį kompleksinę pagalbą (teisinę, socialinę, psichologinę) vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto
  (liudytojams) ir jų šeimos nariams Raseinių ir Jurbarko rajonuose.
 • Skleisti informaciją apie projekto vykdomas veiklas, pagalbos gavimo galimybes.
 • Informaciją apie projektą pateikti lankstinukuose ir/ar plakatuose.
 • Informaciją apie projektą pateikti socialiniuose tinkluose.
 • Nuolat, smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams, teikti kompleksinę pagalbą Raseinių ir Jurbarko rajonuose (psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko).
 • Organizuoti tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus tėvams ir kitiems šeimos nariams.
 • Organizuoti smurtinio elgesio keitimo programą aprobuotą Lietuvoje.
 • Organizuoti konferencijas Raseinių ir Jurbarko rajonuose.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 20000 eurų ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos, skirta 3150 eurų.

„Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims“
(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Projekto tikslas – užtikrinti vienodi specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo standartai, specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumas, kokybė ir koordinavimas Raseinių rajono savivaldybėje.

Uždaviniai:

 • Užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą – trumpalaikės ir (ar) ilgalaikės SPC konsultantų pagalbos projekto tikslinės grupės atstovui teikimą (informavimas, įgalinimas, konsultavimas, tarpininkavimas), specializuotos psichologo ir teisininko pagalbos teikimą.
 • Užtikrinti specializuotą kompleksinę pagalbą projekto tikslinės grupės atstovui teikiamą ryšio (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto, susirašinėjant internetu (angl. chat)) ir kitomis prieinamomis priemonėmis ir (ar) programomis ne trumpiau kaip 10 val. per parą, ne trumpiau nei 5 dienas per savaitę;
 • Užtikrinti, kad specializuotą kompleksinę pagalbą teiktų kvalifikuoti asmenys.
 • Viešinti projektą: spaudoje, reklaminio skydelio, socialiniuose tinkluose ir kt. vykdomose veiklose.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 21750 eurų.

psichologinė-pagalba
Scroll to Top