EPKC

Emocinės pagalbos ir konsultacijų centro teikiamos paslaugos

Pagalba vyrams

Emocinės pagalbos ir konsultacijų centras teikia kompleksines konsultacines (psichologines, psichoterapines, edukacines ir prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais), skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t. y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Pagalba šeimai

Raseinių rajono savivaldybė kartu su partneriais pradeda teikti kompleksinę psichologinę, psichoterapinę, socialinę pagalbą šeimoms. Šiuo projektu siekiama įgalinti Raseinių rajono šeimas spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją. Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos teikiamos visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, vaikams bei paaugliams.

Pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tikslas – padėti nukentėjusiesiems įveikti krizę, užtikrinti skubią, kokybišką, prieinamą ir efektyvią pagalbą nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines savybes, ginti nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus.

Pagalba patyrus smurtą

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC) – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Raseinių krizių centras teikia Specializuotos pagalbos centro funkcijas. Į SKPC galima kreiptis telefonu 8 428 52 177

Pagalba vaikams

Organizuojamos veiklos VAIKAMS, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimų nariams Raseinių ir Jurbarko rajonuose: Psichologo konsultacijos, Teisininko konsultacijos, Socialinio darbuotojo konsultacijos, Tėvystės įgūdžių ugdymo grupės, Smurtinio elgesio keitimo programa.
Kviečiame registruotis el. Paštu info@epkc.lt ar telefonu 8 657 87 475

Scroll to Top