2022 Metų projektai

Specializuota kompleksinė pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Raseinių krizių centras įgyvendina 2022-02-10 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį FPT-10, pagal Programos 09.003 „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonę „Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą“

 

Projekto tikslas. Užtikrinti pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

 

Uždaviniai:

1.    Užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, gautų specializuotą kompleksinę (informacija, konsultacijos ir (ar) paslaugos, teikiamos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį) pagalbą.

2.   Stiprinti pirmojo kontakto institucijų bendradarbiavimą su pagalbos tarnybomis.

3.    Užtikrinti projekto viešinimą.

 

 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 19 231 Eur.

violence_normal
1582305

„Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims”

(finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

 

Atsižvelgiant į Projekto partnerio buveinės adresą, materialinių išteklių vietą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtį, siekiant užtikrinti vienodai prieinamą ir kokybišką specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nuketėjusiems asmenims, naudojant finansinius išteklius ekonomiškiausiu būdu, Projekto partneris (Raseinių krizių centras) įsipareigoja teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nuketėjusiems asmenims Raseinių rajono ir Vilniaus m. savivaldybės gyventojams.

 

  1. Užtikrinti Specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir nuoseklumą.
  2. Užtikrinti Specializuotą kompleksinę (informavimas, konsultavimas, palydėjimas, psichologo, teisininko ir kt.) pagalbą nukentėjus nuo smurto artimoje aplinkoje.
  3. Užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, mažinant smurtą artimoje aplinkoje.
  4. Užtikrinti projekto specializuotos kompleksinės pagalbos viešinimą.

 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirta 49 438 Eur.

„Kompleksinės paslaugos šeimai” Nr. 08.4.1-ESFA-V-416″

(finansuojamas ES struktūrinių fondų)

 

 

320438
Scroll to Top