Moterų ir vyrų lygybė

Raseinių krizių centras laimėjo projektą Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams priemonėms įgyvendinti, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir daro ministerija.
Projekto tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas.
Socialinių inovacijų fondas, įgyvendindamas Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2010 – 2014 metų programą, atliko moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinį lyginamąjį vertinimą „Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje – 2014“. Paaiškėjo, kad užimtumo ir nedarbo, kaimo moterų užimtumo, moterų verslumo skatinimo, moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, šeimos planavimo ir vaiko priežiūros, švietimo ir mokslo, sveikatos priežiūros srityse padėtis gerėja, tačiau nepakankamai, nes daugelyje gyvenimo sričių moterų ir vyrų vaidmenų pasiskirstymas pagal biologinę lytį patriarchalinės visuomenės modelis, mažesne ar didesne apimtimi, tebeišlieka.
Subalansuotas abiejų lyčių atstovavimas priimant sprendimus yra ne tik moterų ir vyrų tikslų ir interesų įgyvendinimo priemonė, bet ir svarbus moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo rodiklis. Tačiau vis dar nepakankamai moterų dalyvauja priimant ekonominius ir politinius sprendimus, eina aukščiausias pareigas valstybės tarnyboje, versle, valdybose, mokslo, diplomatijos, žiniasklaidos srityse, politinėje veikloje.
Moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pagrindinių ES vertybių, tikslų ir uždavinių. ES savo veiksmais siekianti pašalinti visas moterų ir vyrų nelygybės apraiškas, skatinanti moterų ir vyrų lygybę.
2012 metais atlikus „Globalaus verslumo stebėjimo“ (angl. „Global Entrepreneurship Monitoring“) tyrimą, buvo nustatyta, kad tiek vyrų, tiek moterų motyvai pradėti verslą yra panašūs. Pradedant verslą ir juo verčiantis moterims kyla daugiau sunkumų nei vyrams: stokojama prieigos prie finansų, sunkiau gauti kreditus, trūksta informacijos, verslumo įgūdžių, sunkiau derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Moterų verslininkių sėkmės istorijos motyvuoja ir paskatina kitas moteris plėtoti savo verslą. Todėl šio projekto uždavinys skatinti moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kurti moterų karjerai palankią aplinką. Didelis dėmesys atkreipiamas į moteris, ypač kaimo moteris ar neįgalias moteris.
Bendradariaujant su Raseinių miesto vietos veiklos grupe, su Raseinių rajono savivaldybės administracija, su Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, su Raseinių soroptimisčių klubu viso projekto laikotarpiu skatinsime moterų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, kuriant moterų karjerai palankią aplinką.

Raseinių krizių centro pirmininkė Asta Montvydienė

Scroll to Top