Institucinių gebėjimų stiprinimas

Raseinių krizių centro darbuotojams bei įstaigoms bendradarbiaujančioms buvo pravesti užsiėmimai stiprinti asmenybę, negatyvias mintis keisti pozityviomis, kaip valdyti konfliktus ir pan.
Kaip teigė lektorė Lidija Laurinčiukienė, gyvenimas ir veikla pradeda žmogų džiuginti tada, kai jis išmoksta negatyvias mintis (jų mūsų galvose – daugiau nei 75 proc.) keisti pozityviomis. Tam svarbu
perprasti pozityvaus mąstymo strategijas. Specialistai daro išvadą, jog teigiamai nusiteikę ir išmokę
pozityvais mąstymo strategijų žmonės daugiau pasiekia karjeroje, versle, apskritai darbinėje veikloje; turi platesnį socialinį ratą, nes aplinkiniams prasminga su jais bendrauti; jie sveikesni fiziškai/emociškai, nes patiria mažiau užsitęsusių neigiamų emocijų; taip pat jie vertina savo gyvenimą kaip labiau turiningą ir prasmingą. Seminare išmokome kaip valdyti savo mąstymo procesus, susikurti savo paties kaip pozityvios asmenybės psichologinį portretą.
Jei Jūsų organizacijoje pasitaiko konfliktų – vadinasi darbuotojai nėra verčiami priimti vienos nuomonės – jie gali diskutuoti, ieškoti tinkamesnio sprendimo, skatinamas aktyvumas, mąstymas ir kūrybiškumas, kaip teigė psichoterapeutė Jūratė Tilvikienė. Žinoma, konfliktai gali apsunkinti tarpasmeninį bendravimą, padidinti įtampą ir mažinti darbo efektyvumą.
Kiekviena organizacija patiria konfliktų. Didesnė organizacija – didesnė konfliktų tikimybė. Tik labai svarbu mokėti juos spręsti, pasirinkti tinkamą konflikto įveikimo strategiją. Lektorė supažindino su konfliktų sprendimo strategijomis, strategijų pagrindiniais žingsniais.

Scroll to Top