Apskrito stalo diskusija

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos paskirtis – užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą.

2018 m. liepos 4 d. bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu buvo suorganizuota apskrito stalo diskusija, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant suderinti veiksmus, spendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas.

Scroll to Top