Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir Raseinių krizių centro bendradarbiavimo stiprinimas

Raseinių rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Pasitarime dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Savivaldybės socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Stulgaitienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Asta Cicėnienė ir Raseinių krizių centro direktorė Asta Montvydienė. Pasitarimo tikslas – mažinti smurto artimoje aplinkoje lygį, gerinant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. 

Pasitarimo metu buvo peržiūrėta statistika. Smurtas artimoje aplinkoje yra viena iš labiausiai paplitusių nusikalstamų veikų Lietuvos visuomenėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, smurto artimoje aplinkoje nusikaltimai 2021 m. sudarė 15,1 proc. visų užregistruotų nusikaltimų. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2021 m. dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotas 5801 nusikaltimas. Statistikos duomenys patvirtina faktą, kad nuo smurto artimoje aplinkoje dažniausiai nukenčia moterys, 2021 m. 78,9 proc. suaugusiųjų ir 12,5 proc. visų nukentėjusiųjų – vaikai iki 18 m. 2019 m. dr. G. Purvaneckienė, dr. V. Venslovaitė, dr. I Stonkuvienė ir dr. R. Žiliukaitė atliko tyrimą „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“, pažymėjo, kad daugiausia fiksuojamas fizinis smurtas, psichologinio ir ekonominio smurto atvejų labai mažai, o seksualinio smurto atvejų – neįtikėtinai mažai. Apklausos duomenimis, 60 proc. asmenų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, pagalbos nesikreipė (80 proc. vyrų ir 54 proc. moterų),  17 proc. respondentų teigia, kad gali pateisinti visas smurto rūšis, 46 proc. pasisako, kad moterys pačios išprovokavo smurtą ir t.t. Smurtą artimoje aplinkoje skatina ir nesmurtinio konfliktų tarp asmenų stoka, informacijos apie smurto formas ir jų atpažinimą, apie galimą pagalbą susiklosčius smurtiniams santykiams trūkumas. 

Raseinių krizių centras specializuotos kompleksinės pagalbos centro (toliau – SKPC) funkcijas vykdo nuo 2012 m. Teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui padeda įveikti krizę, suteikiama specializuota psichologo, teisinė pagalba, informuojama ir konsultuojama, kokią pagalbą ir kur nukentėjusysis gali gauti, tarpininkaujama valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose bei įstaigose. 2021 m. SKPC pagalba Lietuvoje suteikta apie 12 tūkst. asmenų, iš jų Raseinių rajone SKPC pagalbą gavo 638 asmenys. 

Norint mažinti smurtą artimoje aplinkoje, labai svarbu efektyvi smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba. O ji įmanoma tik vykstant nuolatiniam tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Pagrindinės tarpinstitucinio bendradarbiavimo kliūtys, smurto artimoje aplinkoje tyrimo duomenimis, yra informacijos apie institucijų atsakomybę trūkumas, komunikacijos spragos, tarpinstitucinio pasitikėjimo stoka. Pasirašant bendradarbiavimo sutartį tikimasi efektyvaus, nuolatinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo mažinant smurto artimoje aplinkoje lygį, gerinant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. 

Raseinių krizių centro direktorė Asta Montvydienė

 
Scroll to Top