16 dienų be smurto

Jau 25  metai Lietuvoje vyksta tarptautinė akcija ,,16 dienų be smurto“. Ši akcija žymi pasipriešinimą prieš smurtą prieš moteris. Akcija prasideda lapkričio 25  d. – Tarptautinę smurto prieš moteris dieną ir tęsiasi  iki gruodžio 10 d.- Tarptautinės  žmogaus teisių dienos.

Raseinių krizių centras, bendradarbiaudamas su Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, nuolat skleidžia informaciją rajono gyventojams apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, pasekmes, pagalbos galimybes, organizuoja įvairius renginius, akcijas, konferencijas, paskaitas, skirtas žmonėms, dirbantiems su smurto aukomis, smurtautojais, pedagogams bei visiems, besidomintiems smurto problema artimoje aplinkoje.

Raseinių krizių centro iniciatyva gruodžio 9 d. Raseinių rajono švietimo centre įvyko paskaita „Patyčios mokykloje: prevencija ir pagalba “. Lektoriai: Alma Radvilė – Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė metodininkė ir Linas Slušnys – vaikų ir paauglių psichiatras.

Alma Radvilė papasakojo apie Raseinių rajono mokyklose vykdomas prevencines programas „Zipio draugai“, „Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa“, „Antras žingsnis“, „LIONS QUEST“ programa „Paauglystės kryžkelės“. Supažindino su šių programų vykdymo rezultatais.

Vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys kalbėjo apie vaikų agresyvaus elgesio priežastis, tėvų, mokytojų auklėjimo klaidas. Dalinosi savo darbo su problemiškais vaikais patirtimi. Lektorius sulaukė didelio paskaitos klausytojų susidomėjimo ir gausybės klausimų. Renginio metu buvo galima įsigyti neseniai išleistas Lino Slušnio knygas „Ką gali mokytojas“, „Dėmesio paauglystė“. Paskaita sulaukė didelio susidomėjimo ir pageidavimo ateityje dar kartą susitikti su lektoriumi Linu Slušniu.

Scroll to Top