RASEINIŲ KRIZIŲ CENTRAS – SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRAS

Įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatas ir Specializuotos pagalbos centrų programą, buvo įsteigti  centrai (SPC), veikiantys visoje Lietuvoje teritoriniu principu. Raseinių rajone nuo 2016 m. vasario 5 d. Raseinių krizių centras atlieka specializuotos pagalbos centro funkcijas.

Specializuotos pagalbos centras – įstaiga, kurios veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

Pagal  galiojantį įstatymą  policijos pareigūnai, gavę iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje, privalo informuoti nukentėjusį asmenį, kad su juo susisieks pagalbos centro atstovai ir, savo ruožtu, apie atvejį praneša SPC bei pateikia smurtą patyrusio asmens duomenis. Centras gavęs iš policijos pareigūnų informaciją apie smurto atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens ryšiams palaikyti duomenis, nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą. Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaro individualų pagalbos priemonių planą, kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens padėtis, kritinės būklės įveikimo procesas ir abipusiai įsipareigojimai.

Specializuotos pagalbos centras suteikia psichologinę pagalbą,  informuoja nukentėjusį asmenį visais rūpimais klausimais ir konsultuoja, organizuoja ar tarpininkauja, kad tolesnę pagalbą teiktų kitos institucijos. Jei reikia, tarpininkauja, kad smurtą patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba. Siekiant suteikti ilgalaikę pagalbą smurtą patyrusiam asmeniui, SPC bendradarbiauja su savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių centrais, teikiančiais apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, juridinę pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Jei paaiškėja, kad smurto liudininkais buvo vaikai ir (ar) prieš juos buvo tiesiogiai smurtauta, specializuotos pagalbos centras apie tai praneša smurtą patyrusių asmenų gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai).

Į Specializuotos pagalbos centrą gali kreiptis pati auka, gali tai padaryti artimieji, apie smurto artimoje aplinkoje atvejį gali pranešti ir bet kuris pilietis.

Specializuotos pagalbos centras  užtikrina asmens duomenų apsaugą bei pagalbos teikimo konfidencialumą ir apie tai  informuoja smurtą patyrusį asmenį. Informacija apie smurtą patyrusį asmenį gali būti perduodama  kitiems asmenims  tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei smurtą patyręs asmuo Specializuotos pagalbos centro pasiūlytos  pagalbos atsisako, pagalba jam pasiūloma pakartotinai.

Jei patiri smurtą, drąsiai kreipkis pagalbos. Specializuotos pagalbos centro specialistai pasirengę padėti.

Scroll to Top